ikona

Oznamy a novinky

Světová iniciativa o chronické obstru...
Štandardizácia v ošetrovateľstve
Diagnostika, léčba a protiepidemická ...
Dystokie ramének /
Vaginální vedení porodu koncem pánevn...
Ošetřovatelství v hematoonkologii /
Gastrointestinale Tumoren :
Budoucnost farmakoterapie v nefrologii /
Předepisování léčivých přípravků :...
Základy receptury, příklady z farmako...
Kardiologie v praxi /
Color atlas of pharmacology /
Barevný atlas farmakologie /
Srdeční selhání :
Obtížně léčitelná hypertenze /
Casts, splints, and support bandages ...
Handbook : othopaedic trauma care /
IAEA quality control atlas for scinti...
Nuclear medicine resources manual.
Podpůrná péče v dětské onkologii /
Care and handling of ophthalmic micro...
Ophthalmic procedures in the operatin...
Scope and standards of ophthalmic cli...
Advanced surgical techniques in snori...
Lymphedema :
Eustachian tube :
A practical guide to the eustachian t...
Bolest :
Nasal physiology and pathophysiology ...
The parathyroid glands :
Nuclear endocrinology /
Pompeho nemoc /
Pediatric head and neck tumors :
Biologická terapie v léčbě idiopatick...
Lexicon medicum /
Český lékopis 2009 - Doplněk 2016 (ČL...
Nové léky v onkologické praxi 2015/20...
The audiogram workbook /
Anatomy for plastic surgery of the fa...
Surgical pediatric otolaryngology /
Surgery for cochlear and other audito...
Temporal bone dissection guide /
Handbook of neurosurgery /
Doporučené postupy pro resuscitaci ER...
Mikrobiologie, imunologie, epidemiolo...
Memorix histologie /
Základy anatomie 2.
Rehabilitace po náhlé cévní mozkové p...
Stres v práci a v životě :
Klinická dietologie a výživa /
Základy lékařské fyziky /
Základy dětského lékařství /
Úvod od lékařské bakteriologie /
Muslimský pacient :
Oční lékařství /
Hodnocení vybraných metod v kardiolog...
Akutní kardiologie /
Škola světové kuchyně :
Genetic diseases of the eye /
Essential cell biology /
Roitt's essential immunology /
Hoffbrand's essential haematology /
Úvod do farmakologie :
V. Bilaterální sympozium s mezinárodn...
Sborník vybraných impaktovaných prací...
Head and neck imaging. Vol. 2 /
Head and neck imaging. Vol. 1 /
Pediatric radiology casebase /
Diffusion weighted and diffusion tens...
Thoracic imaging /
Gastrointestinal imaging /
Imaging for otolaryngologists /
Surgery for ovarian cancer /
Projekty Fakultní nemocnice Ostrava p...
Intelligent systems for computer mode...
Investment appraisal :
Osobnosti současného českého ošetřova...
Anestezie a pooperační péče v hrudní ...
War injuries from past to present :
Základy klinického výskumu /
Klinické studie v praxi /
Psychiatrie a pedopsychiatrie /
Základy klinické rehabilitace /
Dětský autismus v kontextu rodinné re...
Zátěž pečovatele :
eHealth a telemedicína :
Zdravotně - kompenzační cvičení /
Léčba bolesti ve stáří /
Neonatologie /
Mimsova lékařská mikrobiologie /
Kompendium muskuloskeletálního zobraz...
Obecná psychologie /
Mobilizace periferních kloubů /
Obecná biologie :
Úvod do wound managementu :
Kvalita očima pacientů - A :
Kvalita očima pacientů :
Pneumokoková onemocnění u dospělých o...
Coronary graft failure :
Effects of persistent and bioactive o...
Perimetrie /
Doprovázení v ošetřovatelství II :
Karcinomy dutiny ústní a hltanu /
Foniatrie - sluch /
Krční metastázy /
Jan Hus v představách šesti staletí a...
Spokojenost zaměstnanců nezdravotnick...
Prediabetes :
XVII. Setkání českých a slovenských c...
3. Postgraduální kurz sester v intenz...
XIII. Sympozium "Aktuality v dět...
VI. Stredoeurópsky kongres urgentnej ...
Krizová intervence v kazuistikách /
Atlas of X-linked intellectual disabi...
Vzácná onemocnění v kostce /
Nukleární medicína :
Lékař a pacient v moderní medicíně :...
Ošetřovatelská diagnostika v práci se...
Doprovázení v ošetřovatelství I :
Klinická propedeutika pro studenty zd...
Septické stavy v intenzivní péči :
Dětská otolaryngologie :
Rehabilitace kognitivních funkcí v oš...
Nové pohledy na neinvazivní laser /
Ošetřovatelské diagnózy :
Rinosinusitidy a nosní polypóza - EPO...
Fakoemulzifikace /
Vývojová psychologie :
Základy infekčního lékařství /
Závislost :
100 infekcí :
Dárci orgánů /
Sepse /
Lékařská etika /
Medicínské právo - co a jak :
Umění rozhovoru o konci života /
Inštrumentovanie :
Ošetrovateľské štandardy v nefrológii...
Ošetrovateľské štandardy v intenzívne...
Testy a dotazníky pro vyšetřování kog...
Inkontinence moči v každodenní praxi ...
Systém péče o zdraví a zdravotnictví ...
Bolest a regenerace v medicíně /
Proprioceptivní neuromuskulární facil...
Gross motor function measure (GMFM-66...
Tracheotomie a koniotomie :
Septoplastika :
Komplexní multioborová péče o děti s ...
Virová hepatitida C :
Orbital surgery /
Pro správné fungování systému je potřebné mít povolený javascript! Systém je optimalizovaný pro prohlížeče IE9 a vyšší, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari